Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba vianergo nergo
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vianoisetales noisetales
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viamole-w-filizance mole-w-filizance
Reposted fromcarfreitag carfreitag viagranini granini
7895 bda9 500
Reposted frompanrysownik panrysownik viajuhudora juhudora
3412 fdd7 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajuhudora juhudora
7635 b455
Reposted frommartynkowa martynkowa viamajcia majcia
5195 556f
Reposted fromskatrix skatrix viamajcia majcia
7347 a123 500
Reposted fromumorusana umorusana viamajcia majcia
6256 0115 500
6810 1368
Reposted fromkiixey kiixey viaabove above
4599 30c9 500
7415 8ada 500
Reposted frompiehus piehus
Dwa zadania na początek życia: redukuj wytrwale okrąg, który Cię otacza, i nie zapominaj o regularnej kontroli, czy już nie przebywasz poza polem własnego oddziaływania w ukryciu.
— Franz Kafka - Aforyzmy z Zürau
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viaallness allness
“Galileo’s Telescope” Illustration by Jake...
Reposted fromcuty cuty
Moleskine No.01Joel Pasek - 2015
Reposted fromcuty cuty
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia viasatyra satyra
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
6476 290d 500
Reposted fromkaiee kaiee vialinasakuraaizu linasakuraaizu
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic vialittlegray littlegray
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl